Sraz chovatelů

       
Plemeno
 

HISTORIE PLEMENE HEREFORD v ČR

Herefodský skot patří v rámci světových masných plemen mezi jedno z nejstarších a nejrozšířenějších plemen skotu. Lze se s ním setkat prakticky ve všech klimatických oblastech světa, neboť je vysoce adaptabilní a vyniká značnou zdravotní odolností a nenáročností na přírodní prostředí.

Na území ČR se toto masné plemeno chová od roku 1974. Již před tímto rokem totiž Mze ČSSR schválilo koncepci rozvoje skotu v bývalém Československu. V navržené koncepci se počítalo s dovozem cca 300.000 kusů masného skotu, který měl být umístěn v horských oblastech v pohraničí.  Jako nejvhodnější pro naše oblasti bylo tehdy zvoleno MZe právě plemeno Hereford.

První dovozová vlna se tehdy uskutečnila v roce 1974, kdy se dovezlo 1054kusů březích jalovic a 51ks plemenných býků (stav dovozu k 1.1.1975). Dovoz se uskutečnil ze tří kanadských provincií Saskatchewan, Manitowa a Alberta o různých počtech z různých chovů (106chovatelů).

Jednalo se o bezrohý typ skotu a zvířata se vyznačovala spíše malým až středním rámcem i když s dobře vyvinutými šířkovými a hloubkovými rozměry rozhodujících tělesných partií. U těchto prvních dovozů se začala u zvířat projevovat značně narušená zdravotní imunita.

První 4 stáda byla založena v Západních Čechách – 2 na Tachovsku (Státní statky Tachov), jedno u Sušice (Vojenské lesy a statky – VLS Sušice) a jedno na Sokolovsku (Státní statky Sokolov) další tři stáda se dovezla na Slovensko.

Na okrese Tachov (St.statky Tachov) se chovalo celkem 325ks krav (matek) a 16ks plemenných býků. Po třech letech se ze zdravotních důvodů a řešením nastalé situace (zákaz měnit jednotlivá stanoviště chovaného skotu) snížily stavy a redukovala se jednotlivá stáda na 2 o 100 kusech. Stádo na Sokolovsku bylo zrušeno, část stáda si převzal Tachov a část VLS.

První chovy pomáhaly zakládat stáda mimo svá území. VLS zásobovaly Státní statek Šumava, Tachovsko bylo navázáno na Severní Čechy, Moravu a Slovensko.

K dalším dovozům pak došlo ještě 2x a to v letech 1976 a 1977. Tyto dovozy masného skotu byly adresovány přímo na Slovensko k Bánské Bystrici, odkud se po roce stádo převezlo do Luhačovic. Další dovozy se již nerealizovaly, maximálně se jednou za 3-4 roky dovezl další plemeník.

Vzhledem k špatným výsledkům odchovu masného skotu bylo vládou vyhlášeno „informační tabu“ na celou problematiku odchovu masného skotu v ČSSR a to až do konce roku 1980.

Kontrola užitkovosti oficiálně nebyla, za velkého přičinění Ing.J.Dufky (St.statky Tachov) vznikala první koncepce kontroly užitkovosti.

Plemenných býků byl velký nedostatek, takže se od prvních let začali odchovávat vlastní plemeníci.

V roce 1981 vznikla první ústřední odchovna plemenných býků Hereford a to ve vesnici Onen Svět (Javorná). Odchovnu vlastnil Státní plemenářský podnik, k.p. Klatovy. Za období let 1982 až 1988 bylo do odchovny nakoupeno 268 býků a do plemenitby bylo vybráno 152 plemenných býků. I tak byl nedostatek kvalitních masných pl.býků značný.  

V letech 1988 - 1989 se postupně chov Hereforda rozšířil i do ostatních oblastí ČR. V roce 1989 se choval ve  36 zemědělských podnicích. Stav čistokrevných HRF plemenic se zvýšil na 1500kusů, dále se chovalo cca 450kusů kříženek s plemenem české strakaté a 1500plemenic českého strakatého bylo zapojeno do opačného křížení.   

 

Do roku 1990 byl Hereford jediným masným plemenem chovaným v naší republice v čistokrevné formě. V roce 1992 byl z Kanady dovezen další herefordský skot a to na Kašperské Hory (VLS Heroltovice) a z nich část do ZD Ročov. Od roku 1993 začali tvořit „ročovští“ typ hereforda, který mohl konkurovat ostatním tehdy importovaným plemenům, co se týkalo vyrovnanosti, velikosti a užitkovosti.

Později byl u nás nákupem z Kanady a SRN založen i chov rohatého hereforda.

Celkové importy jalovic po roce 1990 ze zahraničí nepřesáhly 250 kusů, proto se pozornost chovatelů zaměřila zejména na importy plemeníků a sperma býků většího tělesného rámce z USA, Kanady, Dánska a omezeně i ze SRN a jejich využití na našich původních herefordských kravách.

Kohoutková výška plemenných býků se za posledních deset let zvýšila o cca 15 cm a hmotnost je vyšší o cca 150 kg. Zvětšení tělesného rámce se příznivě projevuje i na prvotelkách.

V současné době je v ČR zapojeno do KUMP 41chovů s počtem 1.310 HRF krav z toho 21chovů je zapsáno do plemenné knihy s počtem 530ks plemenic (jalovice, kráva).

 

 
 
 
 
(C) Jan Machač